Cégjogi adatok:
A cég elnevezése: KOZMAPOLITAN & VARI Travel-Health-Relax Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: KOZMAPOLITAN & VARI Kft

Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u.17.

Telefon: 06/1.4130272
E-mail: info@kozmapolitan.hu

MKEH szám: U-001433

A cég adószáma: 24233888-2-42
Közösségi adószám: HU24233888
A cég cégjegyzékszáma: 01-09-996952
A cég bejegyezve: 2013

 

Számlavezető bank: OTP Bank 
A cég HUF bankszámlaszáma: 11707000-20489032-00000000
 

Kft. tevékenységei: 
• bel- és külföldi társasutazás
• bel- és külföldi egyéni szállásfoglalás
• menetjegy értékesítés (repülő, hajó, busz, vasút)
• kongresszus és konferencia szervezés
• beutaztatás 
• céges utaztatás, incentíve utak
• programértékesítés
• belépőjegy-értékesítés
• vízum beszerzés
• biztosítás
• gépkocsibérlés

Panasz bejelentés - panaszkezelés

FOGYASZTÓVÉDELEM-BÉKÉLTETÉS
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy panaszt benyújthatnak társaságunk irodájában a 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 2. sz. alatti telephelyen vagy ugyanezen a levelezési címen.

A panaszok benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@kozmapolitan.hu
Az írásbeli panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül, írásban érdemben megválaszolja. 

A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését társaságunknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont.

Tájékoztatjuk, hogy a Kozmapolitan & Vari Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:
A Kozmapolitan & Vari Kft. a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését -előzetesen-  de nem kötelezőként ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.
Internetes cím: info@kozmapolitan.hu 

Központi telefonszám: +36.1.413-0272
Ügyeleti telefonszám: +36.30.4466071